Y

Yanartaş

Yanartaş

Yanartaş

Antik çağlardan beri yanan ve Ejderhaların püskürttüğü alevlerden doğduğuna ve bu yüsden hiç sönmediğine inanılan Yanartaşın mitolojik öyküsü okumaya değerdir.

Olimpos'un sönmeyen ateşi  

Yanartaş , Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı Köyü yakınlarında küçük tarihi ve turistik önemi olan doğal gaz kaynağı. Denize yakın Manzaralı bir kponumda yer alır , taşlar arasından çıkan alevler turistlerin ilgisini çekmektedir.

Çıralı Plajının kuzeyindeki kayalıklarda yer alan doğal gaz kaynağı. Eski Yunan mitolojisinde konu olmuştur. Yunan mitolojisi'ne göre Efsane şu şekildedir 

Yanar Taş Efsanes

Ephyra Kralı Glaukos'un oğlu Hipponoes bir av partisinde kardeşi Belleros'u öldürür ve Belleros'u yiyen anlamına gelen Bellerophontes adını alır . Ephira'dan sürülen Bellerophontes, Argos Kıralına sığınır. Kendisine sığınan bu gençi öldürmeyi kendine yakıştırmayan Argos Kıralı onu Lilya Kıralın'a gönderir.

Likya Kıralı acınacak halde olan bu gençi öldürmek istemez ve onu Olimpos dağında yaşayan arslan başlı , keçi gövdeli ,yılan kuyruklu ve ağızdan alevler saçan canavar  CHİMERA ile dövüşmeye gönderir . Bellerophontes Pegassos adlı kanatlı atına binerek CHİMERA ile dövüşmeye gider . CHİMERA saldırdığında Pegassos havalanır ve Bellerophontes yere inerken mızrağı ile canavarı yerin yedi kat dibine gömer, CHİMERA'nın yerin yedi kat dibinden fışkıran alevleridir 

Bellerophontes'in zaferini kutlamak amacıyla Olimops'da bir yarış düzenlenir. Atletler CHİMERA kutsal ateşiyle meşalelerini tutuşturarak Olimpos kentine koşarlar. Böylece daha sonraları değişik spor dallarının eklediği ve bir kaç gün süren Olimpiyat Oyunları'nın Anadolu'daki ilk örneği gerçekleşmiş olur.

Günümüzdeki yakılan ''Olimpiyat Meşalesi '' CHİMERA'nın sönmeyen ateşinin sembolik bir ifadesidir.